De geschiedenis van het bedrijf

 • Aanleg en gebruik van een paardenspoor met smalspoor, voor transport van materialen vanaf de oostelijke inham van het eiland naar de bouwplaats van de "Neuer Leuchtturm". Het tracé komt gedeeltelijk overeen met het huidige tracé.

 • Ontwerp van een vaste en getijde-onafhankelijke aanlegplaats op Borkum door het bestuur van Emden, zodat het gevaarlijke en omslachtige aanleggen op het eiland tot het verleden behoort. Start van de aanleg van de echte en geconcessioneerde spoorbaan.

 • Ingebruikname van de spoorbaan voor het openbaar vervoer op 15 juni door de firma Habich & Goth, 4 km door het open wad en 4 km over de duinen naar het nieuwe station in het centrum van het dorp. Snelle ontwikkeling tot de levensader van Borkum, die gepaard ging met een snelle jaarlijkse groei van het personen- en goederenvervoer. Ongeveer twee maanden na de ingebruikname was ook het grote, representatieve ontvangstgebouw van het dorpsstation klaar. Dit deed onder de naam J. Dabelstein ook dienst als stationshotel met faciliteiten voor de keizerlijke post 1902: Keizer Wilhelm verleent het eiland Borkum de status van zeevesting. Voor de aanleg van geschutsstellingen, bunkers en barakken in het oostelijk deel van het eiland werd de Borkumer Kleinbahn veel gebruikt door de marine. Het traject wordt tweesporig.

 • Oprichting van de "Borkumer Kleinbahn und Dampfschiffahrt Aktiengesellschaft”, gevestigd te Emden. Overname van het spoor- en havenbedrijf van de firma Habich & Goth. AG "EMS" wordt hoofdaandeelhouder.

 • Verlenging van het Kleinbahn-traject tot voorbij de strandpromenade.

 • Aanleg van de "Neuer Hafen" door opspuiting en aanleg van een betonnen weg parallel aan het spoor, uitsluitend voor militaire doeleinden. Grote belasting van het spoor door de bouw van de vesting. Cijfers als 45 kilometer spoor, 6 stoomlocomotieven en meer dan 70 wagens in het bezit van de Kleinbahn duiden op het belang van het eilandspoor in die tijd.

 • Tegenspoed tijdens de oorlog. Verlies van materiaal en mensenlevens door bombardementen.

 • Het openstellen van de betonnen weg voor civiele doeleinden leidt tot sterke concurrentie van het wegverkeer, waardoor het de onderneming in de daaropvolgende jaren economisch slecht vergaat.

 • Volledige vernietiging van een groot deel van het spoor door een stormvloed. Op dringend verzoek van de gemeente start de Borkumer Kleinbahn dit jaar ook een gemeentelijke lijnbusdienst. Verplaatsing van de goederenafhandeling van de stad naar de haven en nieuwbouw van een goederenloods.

 • Omvorming van de Borkumse onderneming naar een GmbH. Begin van de overslag van kleine en grote containers. De door de Kleinbahn aangelegde en onderhouden borstwering op het waddentraject wordt overgenomen door WSV en omgevormd tot dijk.

 • Instellen van een autoveerdienst tussen Emden en Borkum en verschuiving van het goederentransport naar de weg.

 • Besluit tot een investeringsplan voor een bedrag ter hoogte van ca. 16 miljoen DM, verspreid over 10 jaar, voor het behoud van een doelmatig spoorbedrijf.

 • Opening van een nieuw depot met moderne werkplaats en een rangeerhal met een spoorlengte van ca. 180 m.

 • Begin van de vernieuwing van het complete stationsterrein. Nieuwbouw van de noordzijde van de oude haven. Per spoor worden er 528.388 personen vervoerd en per bus 322.808.

 • Op 15 juni 1988 was het 100 jaar geleden dat de Borkumer Kleinbahn in gebruik werd genomen. Het jubileum werd pas een jaar later gevierd, want in 1989 vierde ook moederbedrijf AG "EMS" zijn 100e verjaardag. In het jubileumjaar 1988 werd de zo goed als nieuwe dieselloc EMDEN aan de motorwagens toegevoegd; in de Kleinbahn-haven werden de damwanden van de noordelijke kade vernieuwd.

 • Opening van een nieuw stationsgebouw, dat plaats biedt aan de directie, bedrijfsleiding, het kaartjesloket en de bagageafhandeling.

 • Verbouwing van het oude stationsgebouw tot een centraal winkelcentrum met glazen passages.

 • Bouw van 18 nieuwe treinwagens door Waggonbau Bautzen GmbH. De voertuigen hebben een doorlopende luchtrem en Scharfenbergkoppeling. Alle wagens zijn genoemd naar Borkumse percelen en gebaseerd op het historische Borkumse voorbeeld. De firma Christoph Schöttler krijgt opdracht tot levering van 3 nieuwe diesellocomotieven, die de namen "Hannover", "Münster" en "Berlin" krijgen. Vernieuwing en gedeeltelijk herstel van het hoofdtraject met twee sporen. Verbouwing van de halte Jakob-van-Dyken-Weg, de perrons bij de haven en verlenging en reconstructie van de oude wagonhal tot 4 sporen, elk met een lengte van 84 m. Bescherming van het eilandspoor Borkum als cultuurhistorisch monument, conform § 3 van de wet op de instandhouding van cultureel erfgoed in Nedersaksen.

  Met steun van de deelstaat Nedersaksen werd conform de Duitse Wet Financiering Gemeentelijk Vervoer een bedrag van 16 miljoen DM aan investeringen gerealiseerd. Realisatie van een traploze zijopgang spoor/schip in de haven van de Kleinbahn. Vernieuwing van de beschoeiing aan de noordzijde van de haven.

 • Op 25 maart inwijding van het nieuwe railvoertuigenpark en de vernieuwde bovenbouw van de spoorbaan door de minister van Verkeer van Nedersaksen dr. Peter Fischer en burgemeester Gisela Schütze.

 • Reparatie van de stoomlocomotief "Borkum" en wagon nr. 38 ("Kaiserwagen").

 • Er wordt een informatiesysteem voor passagiers in gebruik genomen. Op 25 maart wordt de stoomtrein weer in gebruik genomen, met officiële toestemming van de Landeseisenbahnaufsicht (toezichthouder spoorwegen) en de minister van Economie, Technologie en Verkeer van Nedersaksen. Op 4 december wordt de Borkumer Kleinbahn vanwege de voortreffelijke restauratie van de stoomlocomotief "Borkum" en de "Kaiserwagen" onderscheiden met de Denkmalpflegepreis van de Niedersächsische Sparkassenstiftung.

 • Op 4 maart wordt de railbus van het type Wismar weer in gebruik genomen. Twee maanden later worden de personenwagons nr. 2 en nr. 17 weer overgebracht door "Jugend in Arbeit Hamburg e.V." en na een groot onderzoek op 6 juli weer voor speciale ritten in gebruik genomen.

 • Eind november wordt de restauratie van de twee historische goederenwagons nr. 33 en nr. 55 bij Ökologische Technik e.V. in Hamburg afgerond. De wagons vormen een uitbreiding van het historische wagenpark van het nostalgische eilandspoor en maken op stoomdagen deel uit van de normale dienstregeling.

 • Ingebruikname van Oldiebus type Mercedes O 3500 en 2003 algehele renovatie van platte wagen nr. 60

 • De slagboominstallatie bij de overgang "Neuer Hafen” wordt voltooid

 • Met de ingebruikname van de spoorwegovergangen Bismarkstraße, Von-Frese-Straße, Ankerstraße, Süderstraße, Jakob-van-Dyken-Weg, Krummer Blockweg en Weertsgatt werd de technische beveiliging op 23 mei 2006 afgerond. 
  Op het traject richting station werd op de Jakob-van-Dyken-Weg een nieuwe halte toegevoegd.
  De halte richting haven werd aangepast en de haven werd gedeeltelijk overkapt.
  Het oude toilet werd vervangen door een nieuw exemplaar dat ook toegankelijk is voor mindervaliden.
  Bagagewagon 48 werd aan een algehele revisie onderworpen door Ökologische Technik e.V. in Hamburg. 

 • De loc Berlin is terug na de ombouw door de firma Schöma. Wagen nr. 9 (bagagerijtuig) wordt omgebouwd tot platte wagen. Locomotief Aurich wordt op 16 april 2007 geleverd en in gebruik genomen. Op 26 juli wordt het trek-duwtreinverkeer officieel ingewijd door de heer Rösler, lid van het parlement van de deelstaat, en de heer Goldmann, lid van de Duitse Bondsdag. Spoor 2 wordt nieuw aangelegd.

 •  Ingebruikname van de bistro- en restauratiewagen en de verlenging van de rangeerhal

 • Verhoging van een deel van het oppervlak van de haven en het autoperron

 • Het 125-jarig bestaan van de Borkumer Kleinbahn wordt op 15 juni gevierd.

 • Het oude spoor 1 van de Kleinbahn wordt uitgebreid gerenoveerd en gemoderniseerd. Bovendien wordt de afhandeling van stukgoederen op Borkum geoptimaliseerd.

 • Na een bouwperiode van anderhalf jaar wordt de historische wagen nr. 18 van de Borkumer Kleinbahn weer in bedrijf genomen. Het nieuwe wegtreintje "Moritz" wordt in gebruik genomen en vult het aanbod aan uitstapjes per bus en trein aan.

 • Op 21 maart 2017 arriveert de eerste elektrische bus van de Borkumer Kleinbahn op het eiland. Deze is door een gespecialiseerd Chinees bedrijf geproduceerd onder leiding van de Nederlandse onderneming EBUSCO. Dit is voor het eiland van groot belang, want Borkum is een vakantie-eiland dat afhankelijk is van schone lucht en verantwoordelijkheid draagt voor het wereldnatuurerfgoed de Waddenzee. Bij de 80.000 km die er per jaar worden gereden, kan de Borkumer Kleinbahn een flinke milieuwinst boeken: zo'n 70.000 kg minder CO2-uitstoot, 600 kg minder stikstofoxide en 10 kg minder fijnstof, plus een vermindering van de geluidsoverlast door motoren.

 • De "Molli", een historische stoomlocomotief van de Mecklenburgische Bäderbahn, komt van 14 tot en met 22 september 2019 naar het eiland Borkum. Een logistiek huzarenstukje met een voorbereidingstijd van dik 2,5 jaar door beide partijen samen. Op Borkum wordt de op kolen gestookte loc ingezet voor reguliere ritten en uitstapjes. Onder de gasten is hij zeer populair.
  Het bussenbestand van de Borkumer Kleinbahn wordt uitgebreid met een tweede elektrische bus. Ook dit voertuig wordt besteld bij de firma EBUSCO in Nederland en is naast het uitvoeren van gelegenheidsverkeer, zoals rondritten of transfers, tevens bedoeld ter versterking van het lijnverkeer.

 • De Borkumer Kleinbahn und Dampfschiffahrtsgesellschaft mbH heeft in eigen beheer een nieuwe wagon ontwikkeld en geproduceerd voor gebruik op Borkum. De nieuwe wagon is een reproductie van de rijtuigen van het type "Bautzen", die in het kader van een modernisering in 1993 en 1994 werden geleverd.

  Na 33 jaar trouwe dienst bij de Borkumer Kleinbahn verlaat de "goede oude" touringcar van het type Mercedes O 303 met het kenteken LER-ZD-46 het eiland, met onbekende bestemming.